Δευτέρα, 10 Οκτωβρίου 2016Λόγω ανεπαρκούς προσέλευσης στην προηγούμενη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου του Σχολείου μας, η Συνέλευση θα επαναληφθεί την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2016 στις 19:30.
Θα γίνει ο απολογισμός του συνολικού μας έργου και η προκήρυξη εκλογής των νέων μελών του Συλλόγου.
Η παρουσία σας είναι σημαντική και απαραίτητη.


Με εκτίμηση

ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων
12ου Δημοτικού Περιστερίου