Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2016Σας προσκαλούμε στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας την Τετάρτη 5/10/16 στις 19:30.
Θα συζητηθούν σημαντικά θέματα που αφορούν στο σχολείο μας και θα παρουσιαστεί ο οικονομικός απολογισμός του Συλλόγου για τη σχολική χρονιά 2015-2016.
Θα γίνει επίσης ο απολογισμός του συνολικού μας έργου και η προκήρυξη εκλογής των νέων μελών του Συλλόγου.
Η παρουσία σας είναι σημαντική και απαραίτητη.