Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2016
την κ. Μαρία Μαρκάκη-Σκιαδά και την κ. Στέλλα Γαλάνη, οι οποίες με περισσή διάθεση και προθυμία ξενάγησαν τους μικρούς μαθητές μας στο Μουσείο της Ακρόπολης.