Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Ολοκληρώθηκε και φέτος η σχολική φωτογράφιση 
και σύντομα θα είναι έτοιμο το ημερολόγιο της νέας χρονιάς 
καθώς και οι φωτογραφίες των παιδιών.