Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2015ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούμε όσους γονείς δεν έχουν εξοφλήσει την ετήσια συνδρομή τους στον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων να τακτοποιήσουν την εκκρεμότητα αυτή για την καλή λειτουργία του Συλλόγου.
Σας ευχαριστούμε
Σύλλογος Γονέων&Κηδεμόνων