Πέμπτη, 21 Απριλίου 2016
Σας ενημερώνουμε ότι οι δραστηριότητες του Σαββάτου, 
στις 23 Απριλίου και τις 7 Μαΐου, θα πραγματοποιηθούν κανονικά.
Σας ευχόμαστε Καλή Λαμπρή!