Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αγαπητοί Γονείς

Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων σας παρακαλεί, για την έγκαιρη συμπλήρωση και επιστροφή, του εντύπου συναίνεσης στην ετήσια αναμνηστική φωτογράφηση του σχολείου.

Ο Σύλλογος είναι υποχρεωμένος, σύμφωνα με τα άρθρα 2 & 5 του Ν.2472/1977 περί "Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων", να εξαιρέσει από τη διαδικασία φωτογράφησης, τους Μαθητές-τριες για τους οποίους δεν υπάρχει γραπτή συγκατάθεση του γονέα.

Η συγκατάθεση συμμετοχής στη φωτογράφηση δεν αποτελεί δέσμευση για αγορά του φωτογραφικού πακέτου.


                Ο Πρόεδρος                                  Η Γραμματέας

                Κώστας Κωνσταντάκος                        Μαρία Μαρκάκη