Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2016


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Σύλλογος γονέων & κηδεμόνων προγραμματίζει τη διεξαγωγή των παρακάτω αθλητικών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων για τα παιδιά μας στο χώρο του σχολείου, κάθε Σάββατο πρωί.
ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 
 ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ  - ΣΚΑΚΙ
ΜΟΝΤΕΡΝΟΣ ΧΟΡΟΣ  - ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΙ ΧΟΡΟΙ
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ (BASKETBALL)
ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ (VOLEYBALL)
Παρακαλείστε για τη συμπλήρωση του εντύπου συμμετοχής, που θα διανεμηθεί στα παιδιά και επιστροφή του ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016 για τον προγραμματισμό και την έγκαιρη έναρξη των δραστηριοτήτων.

Για την επικοινωνΙα σας με το σΥλλογο ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ της ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ 3€ μπορεΙτε να απευθΥνεστε στο γραφεΙο του συλλΟγου
(δΙπλα στο κυλικεΙο του σχολεΙου)
κΑθε ΔευτΕρα και ΠΕμπτη 08:00 – 08:20.


        Ο Πρόεδρος                                       Η Γραμματέας
Κώστας Κωνσταντάκος                            Μαρία Μαρκάκη